Operating strategy

Operating strategy

Operations in de spotlight
De aandacht voor Operations neemt toe. En dat is ook niet verwonderlijk, aangezien het succes van een onderneming draait om de vraag: lever je wat je belooft? Bedrijven als Dell, Zara en Amazon bewijzen dat het perfect afstemmen van de operatie op de marktbehoeften resulteert in concurrentievoordeel.
Veel bedrijven zoeken hun heil in cost leadership. Zij snijden met verregaande programma’s voor kostenreductie vaak juist die elementen van hun propositie weg die voor onderscheidend vermogen zorgen. Aan de andere kant zijn er bedrijven die zo graag aan de wensen van de klant tegemoet komen dat het portfolio aan producten & services onbeheersbaar wordt. Eventueel concurrentievoordeel blijkt dan niet rendabel te zijn door de kosten van complexiteit.

Afstemming tussen markt en operatie
De centrale vraag is: hoe stem ik mijn operatie perfect af op de marktbehoeften tegen zo laag mogelijke kosten? ODJZ Consultants hanteert een aanpak in vier stappen:

-Waardepropositie – Vaststellen van de waardepropositie: waarmee wil en kan de onderneming zich in de markt onderscheiden?
-Operationele doelstellingen – Hoe vertalen de succesfactoren van de waardepropositie zich in operationele doelstellingen op het gebied van performance en kosten?
-Kerncompetenties – Welke competenties zijn vereist om de operationele doelstellingen te realiseren?
-Realisatie – Realiseren van de benodigde processen, organisatie en technologie om de operationele doelstellingen waar te maken

0
0
0
0
0
0